Lyrics of music by Vangelis website: http://www.vangelislyrics.com

Home | Collaborations | DiscographyCover versions | Sitemap
 

site search by freefind advanced

Kati Kovacs lyrics - Love game: 1492 lyrics

 Kati Kovacs: Love game, 1492 lyrics

* 1    1492   4:36        Cover from Kati Kovacs: Love game, 1492 lyrics
2   Az én hazám 2:51
3   A festõ és a fecskék 3:47
4   Hová tûnik el a csillag 3:11
5   Hány példányban 3:27
6   Színház as életem 4:18
7   Jobb ez így nekem 4:15
8   Kiabálj rám õ 4:20
9   Adagio 2:59
10   Ave Maria 4:12
11   Volt egy régi nyár 3:05
12 Add már Uram az esõt 3:17
13 Nosztalgia házibuli 2:03
14 Love game 3:38
15 Nélküled 3:16
16   Love game (karaoke version) 3:15
17   1492 (karaoke version) 4:37
  
  Total playing time 61:15

Kati Kovács is a Hungarian female singer and actress.
Besides singing, Kati Kovács also writes lyrics.
First album: 1970 "Suttogva és kiabálva"

*  1492 Conquest of paradise: Only this song contains music of Vangelis
The other lyrics are not included.
Note: Vangelis doesn't play on this album.
Hungarian cover version from "Conquest of Paradise"
Lyrics: Kati Kovács

Lyrics transcribed from CD recording (lyrics not available on sleeve or in booklet).

Line

1492 lyrics

Száz tengerár fordul ellenünk,
száz szélvihar küzd velünk.
Nincs élelem,
nõ a félelem,
és egyre fogy emberünk.

Tûz-, és szélvihar pusztít mindenütt,
s a jóremény oly kevés.
Bár harcolunk,
mégis lázadunk,
s az életünk szenvedés.

Miért szenvedünk ennyit, Istenem,
miért szenvedünk mindenért?
Hány jóbarát
halt meg álmukért,
kincsekért és semmiért.

Mind elmegyünk majd egy szép napon,
ha a küldetés végetért.
Mind elmegyünk, el sem búcsúzunk,
az életünk csak ennyit ért.

Tûz, pusztító tûz, pusztító láz,
háborgó ég, tengerár,
tengernyi kín, tisztító tûz,
miért, miért és miért? Miért?

Szép új világ, végre itt vagyunk,
szép új világ, álmodunk.
Légy új hazánk, légy otthonunk
hol élhetünk és halhatunk.

Szép álmaink színes tengerén
nincs háború, nincs szélvihar,
csak béke van, ahol boldogan
élhetünk oly sokan.

Szállj, szállj, kék madár, szállj, egyre szállj,
szállj, szállj, szállj, kék madár!
Miért hagynál el? Nem hagyhatsz el!
Nem hagytál el, Uram!

Szép új világ, végre itt vagyunk,
szép új világ, álmodunk.
Légy új hazánk, légy otthonunk
hol élhetünk és halhatunk.

Mind elmegyünk majd egy szép napon,
ha a küldetés végetért.
Mind elmegyünk, el sem búcsúzunk,
az életünk csak ennyit ért.

Ha az ember él az emberért.
A küldetés végetért.I

Line

English translation:

Hundred tides turn against us,
hundred storms fight with us.
There's no food,
fear is growing,
and our people are dying.

Fire and wind storm wreak havoc everywhere,
and good hope is so little.
Though we fight,
yet we revolt,
and our life is a suffering.

Why do we suffer so much, my Lord,
why do we suffer for everything?
How many good friends
died for their dreams,
for treasures, and for nothing.

We'll all go away later on a nice day
when the mission is over.
We'll all go away, we won't even bid farewell,
our life is worth only this much.

Fire, devastating fire, devastating fever,
stormy sky, tide,
oceans of pain, cleansing fire,
why, why, and why? Why?

Nice new world, we're finally here,
nice new world, we're dreaming.
Be our new land, be our new home
where we can live and die.

On the colorful ocean of our dreams
there's no war, there's no windstorm,
only peace, where so many of us
can live happily.

Fly, fly, blue bird, fly, fly on,
fly, fly, fly, blue bird!
Why would you leave us? You can't leave us!
You didn't leave us, my Lord!

Nice new world, we're finally here,
nice new world, we're dreaming.
Be our new land, be our new home
where we can live and die.

We'll all go away later on a nice day
when the mission is over.
We'll all go away, we won't even bid farewell,
our life is worth only this much.

When man lives for man.
The mission is over.

Line

top.gif (1039 bytes)
 

Back to the cover version page

 

The information on this WEB is ONLY for private use

Lyrics transcribed and translated by: LaLa (Imre Olajos, Jr.)

Website made by: Henk Engelen
For information / contact: mail me