Lyrics of music by Vangelis website: http://www.vangelislyrics.com

Home | Collaborations | DiscographyCover versions | Sitemap
 

site search by freefind advanced

Helena Vondráčková lyrics - Micro magic circus: Déšť je pláč lyrics

 Helena Vondrackova: micro magic circus

1    Micro - magic - cirkus         Helena Vondrackova: Micro magic circus lyrics
  2 Červánky  
3 Tý líný řeky proud  
  4 Čaroděj - dobroděj    
5 Vrba  
6 Malé šípy  
7 Přítel Quinn  
8 The Beat Goes on  
9 Pohádka o cínovém vojáčkovi  
* 10 Déšť je pláč 3:21
11 Tak dej se k nám a projdem svět  
12 Jdi o dům dál  
13 Proudy  
14 Nestůj a pojď (u nás máme mejdan)  
   
             
   

Helena Vondráčková (born 24 June 1947) is a Czech singer.
* Rain and tears: Composed by Vangelis (based on Johann Pachelbel's Canon in D Mayor [1653-1706]); Lyrics by: Boris Bergman
It's a cover version of the "Rain and tears" song by Aphrodite's Child (Vangelis / Bergman); released on the album: End of the world (1968)
Czech lyrics: Z. Rytíř.
This cover version: Helena Vondráčková
The other lyrics are not included on this page.
Note: Vangelis does not play on this single.

Line

Déšť je pláč lyrics (Rain and tears)

Déšť je pláč, 
já v něm sním. 
Pojď ven,
pojď sám
a seznámím tě s ním.

Déšť je pláč
přítel můj.
Pojď ven,
pojď sám
a tiše chvíli stůj

Vztáhni svou dlaň
mu vstříc.
Déšť ruce své ti dává.

Déšť je pláč
májový.
Dal nám pár slz
a kam šel, Pán Bůh ví.

[Interlude]

Od očí všech
má klíč.
Zamkne je a je pryč.

Pláč je déšť
toulavý.
Kdo ví, kdy zas
se náhle objeví?

Déšť je pláč,
já v něm sním.
Pojď ven,
pojď sám
a seznámím tě s ním.

Déšť je pláč,
přítel můj.
Pojď ven,
pojď sám
a tiše chvíli stůj.

Nánáná....

Line

 top.gif (1039 bytes)


back to the cover versions page

The information on this WEB is ONLY for private use

Website made by: Henk Engelen
For information / contact: mail me